Velkommen til Tunvoll Trimstove!

I medio august 2007 opna Tunvoll trimstove på Lofthus i Hardanger. Dette vert det fyrste treningsenteret i Ullensvang Herad! Ideane til eit treningsenter på Lofthus har eksistrert lenge, men til no har det vist seg vanskeleg å få ideane realisert, grunna viktige faktorar som økonomi og eldsjeler. Samstundes har det ikkje vore enkelt å få tak i gode lokaler, som egnar seg til slik drift. Me er difor særs stolte av å kunne presentera Tunvoll Trimstove. Les mer »


 

Trimstova har fornya seg att.

TO nye apparat inn i samlinga av fyrste klasse styrkeapparat for alle muskelgrupper

Det siste for 2016 er eit kombiapparat beståande av dips/tricepsøving og mage/beinhev,

samt ein kombiapparat for bein, der du kan trene både fram og bakside lår.

Dette er levert av ALFACare og er sjølvsagt fyrste klasse av styrkeapparater.